top of page

Wat doet een sekscounselor ?

Je zou door het bos de bomen soms niet meer zien. Wie doet wat? En vooral naar wie ga ik best? Een sekscounselor luistert naar mensen met seksualiteitsproblemen en zoekt samen met hen naar oplossingen voor hun problemen.

Gewoon al vertellen kan zeer probleemoplossend werken. De cliënt kan zo immers aftoetsen in hoeverre hij/zij binnen het normale valt. Sommige problemen zijn geen problemen maar behoren tot het ‘normale’ gedrag of beleving.Wanneer de kennis van de cliënt tekort schiet, geeft de counselor informatie op maat van de cliënt. Daarnaast kan de counselor aan de cliënt ideeën geven waarmee hij/zij thuis aan de slag kan. Een sekscounselor daagt mensen uit om hun seksleven te verbeteren met uitgekiende informatie en educatie, laat ons zeggen dat hij/zij probeert om het wat spannender te maken.

Elke vorm van seksuele hulpverlening start met een intakegesprek. Belangrijk is dat de cliënt voldoende tijd krijgt om zijn/haar probleem aan te kaarten en te exploreren, iets waar een arts niet altijd tijd voor heeft. Een sekscounselor kan daarin van groot nut zijn. Seksualiteitsproblemen zijn zelden uitsluitend van lichamelijk OF psychische aard. Er is meestal een wisselwerking tussen beide oorzaken.

bottom of page